top of page
blog.png

הקישור השבור: מה עושים כשיש לנו מלא אותיות ואחוזים בקישור

למי זה לא קורה? - אתם משקיעים רבות בדף מרשים, מתחילים להפיץ אותו לכל הלקוחות, ואז מגלים שהקישור שלכם נראה כמו שורת קוד של ויקיפדיה. אז איך אתם מתקנים את זה? אנחנו כאן כדי לעזור לכם.


אז למה זה קורה?

כשאנחנו משתפים קישור עם אותיות בעברית, הדפדפן ממיר את אותן אותיות בעברית שהוא לא מכיר, למספרים ואחוזים, שאותן הוא מצליח לקרוא.איך אנחנו מסדרים את זה?

  1. נכנס לעורך הפוסט2. בצידו הימני של העורך, נכנס ללשונית הSEO


3. נבחר בקלט הURL SLUG


4. נתרגם את הכותרת לאנגלית


5. נפרסם את השינויים על ידי לחיצה על PUBLISH בפינה בצידו הימני של העורךזהו!

bottom of page