top of page

חשיפת תוכניות האדריכלות

אתר תדמית

סיפור הפרויקט

עבור הכנס לחשיפת תוכניות האדריכלות היינו צריכים לבנות אתר שמציג את האירוע. לאחר חשיבה מרובה, החלטנו על צבעים בולטים במיוחד שיאירו את האתר

bottom of page